Våre tjenester:

Velkommen innom for en hyggelig prat og demonstrasjon

Flåteservice, kontroll og sertifisering

Salg og sertifisering av redningsflåter fra 4 til 150 personer, for kystfiske, bankfiske, passasjertrafikk og myndigheter.

Redningsutstyr

Salg og sertifisering av overlevingsdrakter, mob-båtdrakter og redningsvester, samt livbøyer, livbøyeliner, linekastere og nødraketter. Vi leverer moderne redningsutstyr til små- og store fartøy. Vi yter i tillegg service og vedlikehold på eksisterende utstyr.

Inergen

Vi monterer og utfører service på inergen-anlegg for små- og større fartøy.

Brannslokning utstyr/kontroll

Vi utfører trykkprøving av brannslokkere og brannslanger. Våre ansatte i flåteavdelingen er kurset og sertifiserte for årlig kontroll av brannvernutstyr.

Brannslukkere

Vi leverer brannslukkere fra 2 til 12kg, med Pulver, CO2, Skum, vann og F-500.