Brannslokning, utstyr/kontroll

Vi utfører trykkprøving av brannslukkere og brannslanger. Våre ansatte i flåteavdelingen er kurset og sertifiserte for årlig kontroll av brannvernutstyr og brannslukkere.