Redningsutstyr

Salg og sertifisering av overlevingsdrakter, mob-båtdrakter og redningsvester, samt livbøyer, livbøyeliner, linekastere og nødraketter. Vi leverer moderne redningsutstyr til små- og store fartøy. Vi yter i tillegg service og vedlikehold på eksisterende utstyr.