Flåteservice, kontroll og sertifisering

Salg og sertifisering av redningsflåter fra 4 til 150 personer, for kystfiske, bankfiske, passasjertrafikk og myndigheter.

Redningsutstyr

Salg og sertifisering av overlevingsdrakter, mob-båtdrakter og redningsvester, samt livbøyer, livbøyeliner, linekastere og nødraketter. Vi leverer moderne redningsutstyr til små- og store fartøy. Vi yter i tillegg service og vedlikehold på eksisterende utstyr.

FirePro brannslukkings systemer

FirePro beskytter verdier mot brann gjennom automatiske brannslukkingssystemer som bruker et patentert slukkemiddel (FPC), som er et resultat av intensiv og omfattende forskning og utvikling. FirePro-systemene er testet og sertifisert i henhold til de strengeste internasjonale standarder og krav.

Inergen brannslukkings systemer

Vi monterer og utfører service på inergen-anlegg for små- og større fartøy.

Kontroll av brannslukningsutstyr

Vi utfører trykkprøving av brannslukkere og brannslanger. Våre ansatte i flåteavdelingen er kurset og sertifiserte for årlig kontroll av brannvernutstyr og brannslukkere.

Brannslukking

Vi leverer brannslukkere fra 2 til 12kg, med Pulver, CO2, Skum, vann og F-500.