Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet: flatenssafety.no
og forteller om hvordan Flåtens Safety samler inn og bruker personopplysninger.

Flåtens SafetyAS , ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Kontakter blir lagret hos Flåtens Safety i tre år etter at ingen aktivitet er registrert mellom partene.

Behandling av personopplysninger på flatenssafety.no
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Flåtens Safety deler ikke personopplysninger med andre instanser.

Flåtens Safety er behandlingsansvarlig for flatenssafety.no

Nettstatistikk
Flåtens Safety bruker Google Analytics via Google Tag Manager for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema – da vil historikken knyttes til din e-postadresse.

Google Analytics
Flåtens Safety samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på FlatensSafety.no via Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av personopplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt aktivt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til å innhente ikke-personlig informasjon fra besøkende for å forbedre deres online opplevelse og tilrettelegge besøket deres på nettstedet. Nettstedet bruker informasjonskapsler for å gjenkjenne gjentatte besøkende og spore brukeratferd, samt samle sammenlagte data som muliggjør forbedring av innholdet.

Vi respekterer innstillinger for ”Do Not Track” i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Dersom du har en google konto kan du administrere dine innstillinger her

Håndtering av Informasjonskapsler
Følgende informasjonskapsler brukes på flatenssafety.no:
Google Tag Manager er et verktøy vi bruker til å styre de fleste av informasjonskapslene som er nevnt her.

Funksjonalitet
Google Tag Manager plasserer enkelte informasjonskapsler på din maskin for å styre funksjonalitet på nettsiden, f.eks settes det en informasjonskapsel hvis du ikke ønsker å dele persondata. Andre informasjonskapsler benyttes for at nettsiden skal kunne fungere optimalt.

Annonsering
Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk over besøkende datamaskiner og hjelper Google Analytics i å identifisere dem ved fremtidige besøk på siden.

AdWords/Doubleclick bruker informasjonskapsler for å forbedre vår Google-annonsering. De ulike informasjonskapslene benyttes for å levere annonsering som er relevant for en bruker, eller for å forbedre rapporteringen om en kampanjes ytelse. Det kan også være for å unngå å vise annonser som brukeren allerede har sett.

Facebook Custom Conversions brukes for å forbedre vår Facebook annonsering ved at konverteringer på nettsiden rapporteres tilbake til annonsesystemet. Dette gjør at du vi kan se hvilke annonser som fungerer eller ikke fungerer og kan optimalisere disse. Her kan du se og endre dine innstillinger for Facebook-annonser.

Analyse
Google Analytics generer anonymisert statistikk om besøkende.

Gravity Forms sporer interaksjon og konvertering av skjemaene våre. Kundedata blir lagret i vårt CRM, slik at vi kan se hvilke sider og skjemaer som fungerer, og hvilke som trenger forbedringer.

HotJar brukes til å danne et bilde av bruksmønstre med varmekart (heatmaps) og analyse av skjemaer. Selve innholdet i hva som skrives i skjemaene blir ikke synlig for oss, kun interaksjonen med skjemaet. Dette hjelper oss å forstå barrierer og problemer på nettsiden vår.

Chat og Support
Ikke aktiv på vår nettside.

Nyhetsbrev og blogg
Ikke aktiv på vår nettside

Saksbehandling og arkiv
Promo Norge er vår websideleverandør og bruker WordPress CMS og Webhuset AS som arkiv- og kundebehandlingssystemer med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Webhuset og Ramnode er Promo Norges to serversentre hvor WordPress er vår publiseringsløsning. Administrasjonsansvarlig er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv.

Flåtens Safety behandler personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter personopplysningsloven.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og kundebehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Som en del av kundebehandlingen innhenter Flåtens Safety i noen tilfeller opplysninger fra andre instanser på eget initiativ.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk. Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til Flåtens Safetys klageorgan (se kontaktinformasjon nederst på siden).

E-post og telefon
Flåtens Safety AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

Flåtens Safetys medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli videresendt til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler logges ikke. Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte
Flåtens Safety behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på tilsynets nettsider.

Alle stillingssøknader blir journalført i Flåtens Safetys arkiv. Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (dvs. at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert).

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Flåtens Safety har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Flåtens Safetys systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Flåtens Safety har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller portert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: [email protected]

Telefon: +47 995 29 725

Postadresse: Flåtens Safety AS, Bjørnskjærveien 10, 8300 Svolvær